Starptautiskais Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projekts “Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa”

Jaunogres vidusskola 2021.-2022. m.g. piedalās starptautiskā Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projektā „Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa”

      Šī mācību gada 1.semestrī mūsu skola piedalījās starptautiskā Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projektā „Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa”, kurā kopā ar saviem vienaudžiem no desmitiem Lietuvas un Latvijas skolām interesējāmies par kaimiņvalsts vēsturi, valodu, kultūru, ģeogrāfiju, iepazinām kaimiņvalsts rakstniekus, lasījām un interpretējām viņu daiļdarbus, skatījāmies Lietuvas režisoru veidotās filmas un dalījāmies savos iespaidos ar citiem sabiedrības locekļiem. Projekts „Baltu literatūras nedēļa” Lietuvas un Latvijas skolās tiek organizēts kopš 2017. gada. Mūsu skola tajā piedalījās 2.reizi.
      Jaunogres vidusskolas skolēni papildināja savas zināšanas par Lietuvu, tās kultūru, vērojot prezentāciju “Lietuva”, klausoties lietuviešu mūziku un diskutējot par kaimiņvalstu kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.
     10.a kl. un 11.a kl. skolēni latviešu valodas un literatūras skolotājas Lauras Lārmanes un vizuālās mākslas skolotājas Agneses Šimanovskas vadībā iedziļinājās A.Pumpura eposa “Lāčplēsis” saturā. Tika izrakstīti un vizualizēti zīmīgākie citāti, rakstīti eposa dziedājumu pārstāsti. Citāti tika tulkoti lietuviešu valodā – sirsnīgs paldies Kristinai Vaisvalavičienei un Kauņas Vītauta Dižā universitātes Lietuviešu filoloģijas un izdevniecības 4. kursa studentiem! Kopdarba rezultātā ir tapusi prezentācija A.Pumpura eposa “Lāčplēsis” prezentācija 2 valodās.

Projekta organizatori: Jonavas rajona Žeimju skola-daudzfunkciju centrs: https://www.zeimiai.jonava.lm.lt/naujas/
Jonavas rajona skolu bibliotēku metodiskais pulciņš: https://www.bibliotekos.jonava.lm.lt
Projekta partneri: 
Vītauta Dižā universitāte: https://www.vdu.lt/lt/
Latvijas Republikas vēstniecība Lietuvā: https://www.mfa.gov.lv/vilnius/aktualitates
Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā: https://lv.mfa.lt/
Jonavas rajona pašvaldība: https://www.jonava.lt/pradzia
Latvijas Nacionālais kino centrs: http://nkc.gov.lv/
Lietuvas Kino centrs: http://www.lkc.lt/
Projekta atbalstītāji:
„Kafijas Draugs”: https://www.kafijasdraugs.lv/
„RT TAX”: https://rttax.com/lv/
„Baltic Logistic Solutions”: https://www.bls.lv/lv/
„Power Sport”: https://www.powersport.lv/lv/
„Save24”: https://www.save24.lv/lv/

Projekta koordinatore Jaunogres vidusskolā L.Lārmane

Š.g. 21.–25. septembrī mūsu skola piedalīsies starptautiskā Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projektā „Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa”, kurā kopā ar saviem vienaudžiem no desmitiem Lietuvas un Latvijas skolām interesēsimies par kaimiņvalsts vēsturi, valodu, kultūru, ģeogrāfiju, iepazīsim kaimiņvalsts rakstniekus, lasīsim un interpretēsim viņu daiļdarbus, skatīsimies Lietuvas režisoru veidotās filmas un dalīsimies savos iespaidos ar citiem sabiedrības locekļiem. Projekts „Baltu literatūras nedēļa” Lietuvas un Latvijas skolās tiek organizēts kopš 2017. gada. Mūsu skola tajā piedalīsies 1.reizi.
22. septembrī Lietuvā un Latvijā tiek svinēta Baltu vienotības diena, tāpēc projekta iniciatori no Lietuvas – Jonavas rajona Žeimju skola-daudzfunkciju centrs, Jonavas rajona skolu bibliotekāru metodiskais pulciņš, kā arī to partneri – Vītauta Dižā universitāte, Latvijas Republikas vēstniecība Lietuvā, Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā, Jonavas rajona pašvaldība, Latvijas Nacionālais kino centrs, Lietuvas Kino centrs – aicina ļauties radošai un vienojošai draudzībai – lasīt, interesēties vienam par otru, sazināties un atbalstīt vienam otru.
Vērt durvis uz kaimiņvalsts literatūras pasauli un bagātināt skolas bibliotēku palīdzēs projekta partneru dāvanas un atbalstītāju „Lonas”, „Fejas nams”, „Kafijas Draugs”, „RT TAX” atbalsts.

Projekta koordinatore –  L.Lārmane
 
Jaunogres vidusskolas skolēni papildināja savas zināšanas par Lietuvu, tās kultūru, vērojot prezentāciju “Lietuva”, klausoties lietuviešu mūziku un diskutējot par kaimiņvalstu kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.
10.kl. skolēni iepazina latviešu tautas pasaku “Zalkša līgava” un salīdzināja to ar lietuviešu tautas pasaku „Eglė, žalčių karalienė”, no rudens lapām izveidoja pasakas centrālo simbolu – zalkti. Lai apliecinātu mīlestību pret Lietuvu, no krāsainā papīra tika izgrieztas skolēnu plaukstas un izveidota instalācija Lietuvas karoga krāsās.
12.kl. skolēni veidoja komiksu par latviešu tautas pasaku “Zalkša līgava”, vēroja animācijas filmu „Eglė, žalčių karalienė”, rakstīja tekstā atrasto dzejoli par to, aizpildīja Venna diagrammu par kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm abu valstu pasakās. Īpaši izcelts tika arī pasakās minētais tēls Zalktis, noskaidrota tā simboliskā nozīme.

Projekta koordinatore –  L.Lārmane
Turpinoties „Baltu literatūras nedēļai,” 8.klases skolēni skolotājas Gitas Maņkovas vadībā bagātināja savas zināšanas par Lietuvu, iepazina lietuviešu tautas pasaku “Egle- zalkša līgava,” vērojot animācijas filmu.
       9.kl. skolēni skolotājas Lauras Lārmanes vadībā un 11.kl.skolēni skolotāju Lauras Lārmanes un Ivetas Strodes vadībā darbojās ar lietuviešu tautas pasakām „Dimanta cirvis,“ „Nāve ābelē,“ „Naudas dzirnaviņas,“ „Pasaku draugs.“ Izlasīja pasakas, 10 pasakās minētos vārdus tulkoja lietuviešu valodā. Tika veidoti komiksi par iepazīto pasaku, tajos ietverot Lietuvai raksturīgus simbolus. Tika noteikta pasakas galvenā mācība, prezentēti izveidotie uzskates materiāli.
Visi paveiktie darbi tika izvietoti skolas koridoros, tādējādi ļaujot arī pārējiem skolas biedriem iepazīt lietuviešu pasaku burvību.

Projekta koordinatore –  L.Lārmane Latvijas Nacionālais kino centrs:http://nkc.gov.lv/
Lietuvas Kino centrs: http://www.lkc.lt/
„Lonas“: http://www.lonas.lv/
„Fējas nams”: http://www.fejasnams.lv/
„Kafijas Draugs”: http://www.kafijasdraugs.lv/
„RT TAX”: http://rttax.com/lv/


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv