Jaunogres vidusskolas dalībnieku panākumi Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē

Arī šajā mācību gadā Jaunogres vidusskolas skolēni piedalās ar izstrādātajiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencē. ZPD izstrāde un aizstāvēšana tiek organizēta šādās nozaru grupās: dabaszinātnes; inženierzinātnes un tehnoloģijas; medicīna un veselības zinātne; lauksaimniecības, meža un veterināras zinātnes; sociālās zinātnes; humanitāras un mākslas zinātnes. Šogad uz Pierīgas reģionālo konferenci no mūsu skolas tika izvirzīti trīs darbi: 11.klases skolnieces Remiras Šakurovas un  Valērijas Fjodorovas darbs “Jaunogres vidusskolas 9.-12.klašu skolēnu zināšanas, prasmes un emocionālā gatavība iesaistīties tuvinieku paliatīvās aprūpes procesā“ (darba vadītāja Anna Roddate, konsultante Laura Lārmane), 11.klases skolnieces Angelīnas Binderes darbs “Interneta resursa kā informatīvā materiāla par paliatīvo aprūpi Latvijā izstrāde“ (darba vadītāja Anna Roddate, konsultante Laura Lārmane) un 10. klases skolēnu Jekaterinas Stepanovas un Jaroslava Monastirska darbs “Jaunogres vidusskolas 4.klases skolēnu lasīšanas motivācijas rosināšana, izmantojot interaktīvas metodes A.Puškina daiļrades un biogrāfijas apguvē” (darba vadītāja Irina Aleksandrenkova, konsultante Laura Lārmane).
      Skolēni ieguldīja lielu darbu, pētot zinātnisko literatūru par atbilstošām tēmām; apguva prasmi apstrādāt pētījuma gaitā iegūtos datus, analizēt un noformēt zinātniski pētnieciskā darba rezultātus, kā arī pilnveidoja prasmi prezentēt pētījumu. Iesniegtos darbus izvērtēja komisijas locekļi. R.Šakurovas un Valērijas Fjodorovas ZPD medicīnas un veselības zinātnes grupā ieguva 1.pakāpes diplomu un tika izvirzīts  uz valsts līmeni. A.Binderes darbs medicīnas un veselības zinātnes grupā ieguva 2.pakāpes diplomu un arī tika izvirzīts uz valsts līmeni. J.Stepanovas, J.Monastirska darbs sociālās zinātnes grupā ieguva 3.pakāpes diplomu.
       Apsveicam skolēnus Remiru Šakurovu, Valēriju Fjodorovu, Angelīnu Binderi, Jekaterinu Stepanovu un Jaroslavu Monastirski, kā arī skolotājas Annu Roddati, Irinu Aleksandrenkovu un Lauru Lārmani ar lieliskajiem panākumiem un vēlam veiksmi valsts skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences posmā!


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv