Topošo pirmklasnieku vecāku tikšanās ar Jaunogres vidusskolas administrāciju

2022.gada 9. februārī plkst.17.00 notiks on-line tikšanās nākamā mācību gada pirmo klašu skolēnu vecākiem ZOOM vidē. Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par mācību procesa organizāciju skolā un būs iespēja uzdot jautājumus. Pieslēgšanās saite tika izsūtīta VPII “Saulītes” audzēkņu vecākiem e-klases pastā. Citu bērnudārzu audzēkņu, kuri plāno uzsākt mācības Jaunogres vidusskolas 1.klasē, vecāki var saņemt saiti, sazinoties personīgi ar direktora vietnieci I.Aleksandrenkovu (t.65023047).


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv