1. – 5. kl. Izteiksmīgas runas konkurss

Mācību semestra nogalē pirms Ziemassvētkiem   mūsu skolā bija novadīts pasākums veltīts A. Puškina un K.Čukovska daiļradei.
15. decembrī 4. un 5. klases skolēni bija uzaicināti uz Izteiksmīgas runas konkursu tiešsaistē. Bērni sagatavoja A.Puškina pasaku fragmentus un deklamēja tos žūrijai.
20. decembrī skolā bija novadīts konkurss 2. klases skolēniem, kuri iemācīja K. Čukovska dzejoļus un brīnišķīgi izstāstīja tos.
22. decembrī konkursā piedalās 1. un 3. klases skolēni. Viņi izstāstīja K.Čukovska dzejoļus video formātā.
Apsveicam konkursa uzvaretājus, kuri ieguva  1. vietu!
Kapitonova Jasmina 1.a klase
Kočergins Vincents 1.b klase
Ignatjevs Mareks 1.b klase
Aleksandrs Ļebenko 2.a klase
Polīna Roguļska 2.b klase
Viktorija Kovaļevska 2.b klase
Rovedere Darina 3.a klase
Devele Milisa 3.a klase
Solovjovs Dmitrijs 3.a klase
Igaune Elizabete 3. b klase
Petrova Oļesja 3.b klase
Snežana Ivanova 4.a klase
Dominiks Kočergins 4. b klase
Artūrs Gončaruks 5.a klase
Liels paldies visiem skolēniem un skolotājiem par lielisko pasākumu!


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv