Jaunogres vidusskola piedalās starptautiskā Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projektā „Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa”

Šī mācību gada 1.semestrī mūsu skola piedalījās starptautiskā Lietuvas un Latvijas skolu bibliotēku projektā „Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa”, kurā kopā ar saviem vienaudžiem no desmitiem Lietuvas un Latvijas skolām interesējāmies par kaimiņvalsts vēsturi, valodu, kultūru, ģeogrāfiju, iepazinām kaimiņvalsts rakstniekus, lasījām un interpretējām viņu daiļdarbus, skatījāmies Lietuvas režisoru veidotās filmas un dalījāmies savos iespaidos ar citiem sabiedrības locekļiem. Projekts „Baltu literatūras nedēļa” Lietuvas un Latvijas skolās tiek organizēts kopš 2017. gada. Mūsu skola tajā piedalījās 2.reizi.
     Jaunogres vidusskolas skolēni papildināja savas zināšanas par Lietuvu, tās kultūru, vērojot prezentāciju “Lietuva”, klausoties lietuviešu mūziku un diskutējot par kaimiņvalstu kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm.
     10.a kl. un 11.a kl. skolēni latviešu valodas un literatūras skolotājas Lauras Lārmanes un vizuālās mākslas skolotājas Agneses Šimanovskas vadībā iedziļinājās A.Pumpura eposa “Lāčplēsis” saturā. Tika izrakstīti un vizualizēti zīmīgākie citāti, rakstīti eposa dziedājumu pārstāsti. Citāti tika tulkoti lietuviešu valodā – sirsnīgs paldies Kristinai Vaisvalavičienei un Kauņas Vītauta Dižā universitātes Lietuviešu filoloģijas un izdevniecības 4. kursa studentiem! Kopdarba rezultātā ir tapusi prezentācija A.Pumpura eposa “Lāčplēsis” prezentācija 2 valodās.
 
Projekta organizatori: Jonavas rajona Žeimju skola-daudzfunkciju centrs: https://www.zeimiai.jonava.lm.lt/naujas/
Jonavas rajona skolu bibliotēku metodiskais pulciņš: https://www.bibliotekos.jonava.lm.lt
Projekta partneri: 
Vītauta Dižā universitāte: https://www.vdu.lt/lt/
Latvijas Republikas vēstniecība Lietuvā: https://www.mfa.gov.lv/vilnius/aktualitates
Lietuvas Republikas vēstniecība Latvijā: https://lv.mfa.lt/
Jonavas rajona pašvaldība: https://www.jonava.lt/pradzia
Latvijas Nacionālais kino centrs: http://nkc.gov.lv/
Lietuvas Kino centrs: http://www.lkc.lt/
Projekta atbalstītāji:
„Kafijas Draugs”: https://www.kafijasdraugs.lv/
„RT TAX”: https://rttax.com/lv/
„Baltic Logistic Solutions”: https://www.bls.lv/lv/
„Power Sport”: https://www.powersport.lv/lv/
„Save24”: https://www.save24.lv/lv/
 
                          Projekta koordinatore Jaunogres vidusskolā L.Lārmane


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv