Noslēdzies jaunatnes projekts “KOPĀ. LABĀK.”

Oktobrī noslēdzās jaunatnes projekts “KOPĀ. LABĀK.”, kura ietvaros jaunieši no bijušajiem Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ikšķiles novadiem piedalījās dažādās aktivitātēs ar mērķi iesaistīties brīvprātīgajā darbā un strādāt pie Jauniešu domes izveides apvienotajā novadā. No mūsu skolas projektā piedalījās Artūrs Dzenis un Angelīna Bindere.

Projekta aktivitātes norisinājās no 2021. gada marta līdz 2021. gada oktobrim, tajās iesaistījās vairāk nekā 30 jaunieši vecumā no 13 līdz 21 gadam.

Projekta ietvaros tika organizētas tiešaistes tikšanās ar jauniešiem, iesaistot diskusijās par to, kas ir Jauniešu dome, kādi ir tās mērķi, kāpēc ir vērts piedalīties un izteikt viedokli, un ko dod iespēja darboties kā brīvprātīgajam. Noritēja arī tiešsaistes tikšanās ar pašvaldību pārstāvjiem un organizācijām, kas nodarbojas ar jauniešu nodarbināšanu, lai diskutētu par to, kā veicināt un izveidot jauniešiem kvalitatīvu un ilgstpējīgu brīvprātīgā darba sistēmu. Jauniešiem organizētas arī tiešsaites tikšanās ar potenciālajiem darba devējiem, izspēlējot darba intervijas.

Septembra beigās jaunieši devās pieredzes apmaiņā uz Jelgavas novadu, iepazīstot jauniešu centrus Ānes, Staļģenes un Vircavas pagastos.

Projekta noslēguma pasākums notika kafejnīcā “Ezītis miglā”, kur jaunieši vienkopus satikās, lai atskatītos uz projekta aktivitātēm, kā arī piedzīvoto vasarā. Pasākuma ietvaros tika izspēlēta simulācijas spēle “Jauniešu domes vēlēšanas”, savukārt noslēgumā jaunieši varēja izlēkāties batutu parkā “Jump park”.

“Projekts jauniešiem devis iespēju redzēt plašāk un piedzīvot vairāk. Prieks, ka laika gaitā jaunieši ir kļuvuši atvērtāki, palielinājusies viņu motivācija piedalīties arvien jaunās aktivitātēs un projektos, tādā veidā gūstot jaunas pieredzes, prasmes un attīstot savu personību,” komentē Dace Nikolaisone, Ogres novada Izglītības pārvaldes galvenā jaunatnes lietu speciāliste.

https://www.ogrenet.lv/index.php/ogre-aktualitates/item/1927-nosledzies-jaunatnes-projekts-kopa-labak

Neliels atskata video uz noslēguma pasākumu:


© 2023 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv