“Piedalies un veido nākotni!”

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2021. gada februārī   uzsāka īstenot projektu “Piedalies un veido nākotni!” Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/024/23. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta norises laiks: 2021. gada februāris – 2021.gada oktobris
Projekta mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējību un sociālo un politisko atbildību, īstenojot jauniešu pilsoniskās līdzdalības aktivitātes –  izglītojoties par Satversmē noteiktām demokrātiskām vērtībām un praktizējot pilsonisko līdzdalību pašvaldību vēlēšanu simulācijās un diskusijās par jaunatnes līdzdalību rīcībpolitikas veidošanā.
Līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 14 izglītības iestāžu veidotas komandas, tajā skaitā arī Jaunogres vidusskola, skolas komandas darbu koordinēs direktora vietnieces Vija Ziemele un Irina Aleksandrenkova.

Projekta aktivitātes:
Mērķa grupas  –  skolu komandu  izveide. Projektā iesaistījušās 12 kopienu/skolu iniciatīvas komandas – 2 izglītotāji, kuri  darbosies kopā ar skolēniem, jauniešu līderiem, NVO darbiniekiem u.c. aktīviem vietējo kopienu iedzīvotājiem.
Izglītojošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes. Izstrādāta 24h pilsoniskās līdzdalības programma “Piedalies un veido nākotni!”.  Programma ietver zināšanas par  pilsonisko sabiedrību, demokrātiju, pilsonisko līdzdalību, kā arī prasmes kritiski vērtēt informāciju un atbildīgi pieņemt lēmumus.
Dalība projekta aktivitātēs sniedz iespēju iepazīt demokrātiju darbībā – pirmās pašvaldību vēlēšanas jaunajās administratīvajās robežās rada lielisku iespēju jauniešiem labāk izprast vietējo politiku un apzināt savas iespējas to ietekmēt. Diskusijas par vietējā sabiedrībā nozīmīgiem jautājumiem, partiju priekšvēlēšanu programmu izpēte, tikšanās ar politiķiem un aktīviem jauniešiem no citiem novadiem, vēlēšanu simulācijas skolās, vēlēšanu rezultātu prognožu spēles – tā ir tikai daļa no iecerētajām izzinošajām un azartiskajām aktivitātēm.
Projekta norises plānotas kombinētā formātā (attālināti un klātienē), atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai.
 
Avots: http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/


© 2024 Jaunogres vidusskola – izstrāde verpejs.lv